رئیس اداره پژوهش: دکتر محمدرضا ملک پور- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

 

مشخصات فردی:

نام

نام خانوادگی

ملیت

مرتبه علمی

پست الکترونیکی

محمدرضا

ملکپور

ایرانی

استادیار

mreza.malekpoor@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی:

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

کارشناسی

عمران - عمران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

تبریز

ایران

29/12/1382

کارشناسی ارشد

عمران –ژئوتکنیک

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان

ایران

24/06/1386

دکتری تخصصی

عمران –ژئوتکنیک

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان

ایران

22/03/1393

 

مقالات چاپ شده در ژورنال­های معتبر ISI و مجلات علمی – پژوهشی

1. Malekpoor, M.R., and Toufigh, M.M. (2010). “Laboratory study of soft soil improvement using lime mortar-(well graded) soil columns.”Geotechnical Testing Journal, ASTM, Vol. 33, No. 3, pp. 1-11 (ISI).

2. Malekpoor, M.R., and Poorebrahim, Gh.R. (2014). “Behavior of compacted lime-soil columns.” International Journal of Engineering, Vol. 27, No. 2, pp. 315-324.

3. Malekpoor, M.R., and Poorebrahim, Gh.R. “Behavior of Compacted Lime – (Well-graded) Soil Columns: Large Scale Tests and Numerical Modeling” KSCE Journal of Civil Engineering, DOI 10.1007/s12205-013-1341-6 , (ISI).

4. Malekpoor, M.R., and Poorebrahim, Gh.R. (2014) “Comparative study on the behavior of lime mortar- (well graded) soil columns and other types of stone columns” Geomechanics and Engineering, An International Journal, Vol. 7, No. 3, pp. 133-148 (ISI).

5. ملک پور، م. ر. و پورابراهیم، غ. ر، مدلسازی آزمایشگاهی و عددی اصلاح خاک­های ریزدانه نرم با استفاده از ستون­های سنگی، مجله علمی – پژوهشی عمران مدرس، دوره چهاردهم، شماره 2، تابستان 1393.

 

مقالات چاپ شده در کنفرانس­های بین­المللی و ملی:

 

1. Malekpoor, M. R., Toufigh, M. M., Ghotbi, A. R., and Avaei, A. Laboratory and neural network system investigation of softsoil improvement by lime mortar stone column, International Conference on Geotechnical and highway Engineering, KualaLumpur, Malaysia, 2008.

2. Malekpoor, M. R., Bagheripour, M. H., Ahangar, A. R., and Toufigh, M. M., Laboratory study of fine grained soilimprovement using lime mortar column, International Symposium onGeotechnical Engineering, Bangkok, Thailand, 2009.

3. ملکپور،م. ر. و پورابراهیم،غ. ر، بهسازي فونداسیون هاي ستونها يآ جري میدان گنجعلیخان کرمان با استفاده از رو ش محصورکردن،مجله کارشناس، نشریه شوراي شورای عالی کارشناسان دادگستری، شماره 78، صفحه 55-49، 1388.

4. ملکپور،م. ر. وتوفیق،م. م،بررسی ومقایسه روابط تجربی بین آزمایش نسبت باربري کالیفرنیا وآزمایش نفوذ استاندارد، اولین کنگره بین المللی عمران و ارتقاء . کیفیت،گرگان،ایران،1385

5. ملک پور، م. ر. و توفیق، م. م. ف تعیین درصد بهینه آهک و رس در ستون های سنگی از نوع شفته آهکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، چهارمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 1378.

6. ملک پور، م. ر. و توفیق، م. م.، تعیین ظرفیت باربری مجاز با استفاده از نتایج آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 1388.

7. ملک پور، م. ر.، پورابراهیم، غ. ر. و غضنفری پور، ح. ، بررسی علل تخریب بتن بدنه کانال انتقال آب تیگران ماهان، سومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 1388.

8. ملک پور، م. ر.، پورابراهیم، غ. ر. و کمالی، غ. ر.، بررسی مشکل زه آب زیرزمینی شهرک صنعتی شماره 2 کرمان و راهکار پیشنهادی، نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردس منابع آب ایران، کرمانشاه، ایران، 1389.

9. ملکپور،م. ر.،خداجو، ظ.، مرادی، ا.، و ارزیابی احتمالاتی خطر لرزه ای شهرستان بانه، دومین همایش بین المللی صنعت سیمان و بتن و شهرسازی  و توسعه پایدار، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران، 1394.

10. ملکپور،م. ر.،خداجو، ظ.، سلیمی، م. ر.، بررسی و مقایسه نتایج سناریوهای مختلف تحلیل خطر لرزه ای( مطالعه موردی: شهرستان بانه)، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران، 1394.

 

سوابق آموزشی و تواناییها:

1. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر و سابقه تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

2. عضو بنیاد ملی نخبگان و انجام طرح تحقیقاتی (جایگزین سربازی) تحت نظر سازمان صنایع دفاعی

3. سابقه تدریس در دانشگاه شهید باهنر کرمان در مقطع کارشناسی

4. سابقه تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی افضل کرمان در مقطع کارشناسی

5. استاد راهنمای چندین پایاننامه کارشناسی ارشد

6. ناظر پایه (2) نظام مهندسی

7. آشنایی کامل با نرم افزارهای تخصصی:

Plaxis, LS Dyna, Abaqus, MPile, MFoundation, Allpile, Safe, SAP, Etabs, AutoCAD, Matlab, and …

8. تسلط خیلی خوب به زبان انگلیسی.

9. آشنایی کامل با نحوه انجام آزمون­های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک خاک.

10. آشنایی کامل و دارای صلاحیت دورههای چهارگانه کنترل و بازرسی جوش.

11. آشنایی با انجام روشهای ژئوفیزیکی.

 

سوابق طرح های تحقیقاتی:

1. انجام طرح پژوهشی (جایگزین خدمت سربازی) " مطالعه و بررسی رفتار سازه های مقاوم در برابر سرجنگی ها" ( تحت نظر: سازمان صنایع دفاعی – ساصد)

2. همکاری در طرح تحقیقاتی "بررسیمشکل زهآب زیرزمینی شهرك صنعتی شماره (2) کرمان و ارائه راهکارپیشنهادي" ( کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی کرمان)

3. همکاری در طرح تحقیقاتی "بررسی علل تخریب بتن بدنه کانال آب تیگران ماهان" ( کارفرما: شرکت آب و خاک ایران)

4. همکاری در پروژه تحقیقاتی "تامین آب غیرشرب خانگی از ذخیره آب زیرسطی" ( کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان کرمان)

 

سوابق کارهای اجرایی:

1. مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیکی و لرزهای نیروگاه سیکلی- ترکیبی بوتیا کرمان ( کارفرما: شرکت چینی: Hebei Electric Power Design & Research Institute )

2. رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور باغشهر بوم

3. سرپرست بخش ژئوتکنیک شرکت زمین کاوان مشیز

4. سرپرست بخش ژئوتکنیک آزمایشگاه ژئوتکنیک جنوب

5. سرپرست آزمایشگاه کنترل کیفی مستقر در کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان ( کارفرما: شرکت تام ایران خودرو)

6. سرپرست آزمایشگاه کنترل کیفی مستقر در کارخانه فولاد غدیر ( کارفرما: شرکت تام ایران خودرو)

7. سرپرست آزمایشگاه کنترل کیفی مستقر در کارخانه فولاد بوتیای ایرانیان ( کارفرما: فولاد بوتیای ایرانیان)

8. مدیر پروژه "مطالعات ژئوتکنیک کارخانه کک­سازی راور" ( کارفرما: شرکت معدن کاو تهران)

9. مدیر پروژه "مطالعات زه­کشی و بسترسازی برج هفده طبقه مجتمع سپهر یاس" ( کارفرما: شرکت سپهر بانک صادرات شیراز)

10. مدیر پروژه "انجام خدمات مشاوره­ای طرح بهسازی ساختگاه پست 20/132 کیلوولت کرمان 3 " ( کارفرما: اداره برق منطقه ای کرمان)

11. مدیر پروژه "انجام خدمات مشاوره­ای طرح سیستم زهکشی استخر دانشکده شهید چمران کرمان" ( کارفرما: دانشگاه شهید چمران کرمان)

12. مشاور پروژه "بررسی پایداری تپه  واقع در بستر ساختمان آتش­نشانی مجتمع مس سرچشمه"( کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران)

13. مدیر پروژه "انجام خدمات مشاوره­ای عملیات کشف مسیر قنات و حفرات زیرسطحی محدوده سایت دانشگاه پیام نور کرمان" ( کارفرما: دانشگاه پیام نور کرمان)

14. مدیر پروژه "انجام خدمات مشاوره­ای طرح سیستم زه­کشی و بسترسازی فونداسیون بیمارستان 579 نزاجا کرمان" ( کارفرما: مدیریت مهندسی نزاجا جنوب شرق ایران)

15. مدیر پروژه "انجام تحلیل روانگرایی زمین محل احداث ساختمان خاتم الانبیاء سپاه" ( کارفرما: دفتر مهندسی جنوب شرق ندسا)

16. مدیر پروژه مطالعات مکانیک خاک و بسترسازی پروژه "شش صد واحدی مسکن مهر پارسا گستر"

17. مدیر پروژه مطالعات مکانیک خاک و بسترسازی پروژه "اراضی هشتاد هکتاری طرح مسکن مهر اتحادیه تعاونی های مسکن استان کرمان"