کلام روز

   

پایان نامه

   

اختراعات و طرح های دانش بنیان

مخترع :   پور عباسعلی-توکلی
عنوان :   محاسبه چگالشگر ...
وضعیت :   ثبت اختراع
مخترع :   پور عباسعلی-توکلی
عنوان :   مبدل ایزوله شده dc ..
وضعیت :   ثبت اختراع

قهرمانانی مسابقات

مخترع :   علیرضا رنجبر ثمرخوان
مسابقه :   ساندرا
وضعیت :   دانشجوی حسابداری
مخترع :   علیرضا رنجبر ثمرخوان
مسابقه :   کیک بوکسینگ
وضعیت :   دانشجوی حسابداری

طرح های پژوهشی دانشگاه

سعید شیپوریان-پیش بینی جریانات نقدی عملیات آتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران
حسن اصیل-بررسی تاثیر متدلوژی های مهندسی نرم افزار در تولید نرم افزار ملی
حسن اصیل-تاثیر ویژگی های شخصیت در مدیریت پروژه های نرم افزاری

آخرین مقالات چاپ شده
محمد علی توکلی،رقیه پورعباسعلی design a novel sensorless driver for switched motor under load
رقیه پورعباسعلی،محمد علی توکلی سیستم های فتوولتائیک یکپارچه ساختمان
سعید شیپوریان مفاهیم حسابداری مسئولیت های احتماعیاطلاعیه

 


 


سامانه های اطلاعاتی